تحلیل راهبردی

تحلیل راهبردی (19)

اخیرا گروهی به نام بیرلیک (اتحاد دموکراتیک آذربایجان جنوبی) همراه با سایر گروههای تروریستی و تجزیه طلب مانند تضامن،کومله، حدکا و حدک بیانیه مشترکی امضا کرده و در آن به لزوم سرنگونی نظام،حق تعیین سرنوشت، فدرالیسم و... تاکید کرده است. اما گروه بیرلیک چه کسانی هستند؟

این گروه در حقیقت همان باند سوئد نشین تجزیه طلبان متشکل از علیرضا اردبیلی،یونس شاملی، سیمین صبری و... است. گروهی پیش از این نشریه تریبون را منتشر می کرد که سپس تبدیل به سایت شد. اگر نگاهی به بایگانی تریبون بیاندازیم، غیر از مقالات همین افراد، مطالبی از هویت طلبان(تجزیه طلبان) داخل کشور مشاهده خواهیم کرد.این جریان نیز مانند بقیه دستجات تجزیه طلب درگیر تروریسم و تجزیه طلبی هستند. تفاوت در اینجا است که جناح داخل کشور طی یک  «عملیات فریب» (که یکی از ارکان سرنگونی است)در سیاست های اعلامی سخنی از تغییر ساختار سیاسی یا تجزیه کشور نمی زنند ولی سیاست های اعمالی، همین راهبرد را پیش می برند.

در این فرایند در واقع شاهد یک «تقسیم کار» میان این دو طیف هستیم. یک طیف در خارج از ایران به صورت علنی و آشکار راهبرد تجزیه ایران را پیش می برند و طیفی دیگر در درون مرز برای آن دستجات «ریل گذاری» کرده و در صورت امکان به چانه زنی می پردازد و به مثابه یک محلل نیروی میدانی این کارزار را تامین و سپس به خارج می فرستد. بیراه نیست که گروه دوم پس از پر شدن ظرفیت فعالیت شان در درون مرز به خارج کشور می روند و در آنجا از مانحن فیه خود رونمایی می کنند.

نمود واقعی این نوع همکاری نیز باند «بیرلیک» است که با افراد زیادی در درون مرز مرتبط است.بیشتر این افراد در قالب رسانه اعم از سایت،کانال ،روزنامه،خبرگزاری و... متشکل می شوند و در صورت لزوم اهداف سیاسی واحدی را با ادبیات متفاوت پیگیری میکند.صورت مسئله ای که جریان «ریل گذار» نمایش می دهد، این است که اگر به ما راضی نشوید، کسانی در بیرون هستند که پیگیر تروریسم و تجزیه طلبی اند، ولی ما فقط »هویت طلبیم». در واقع در اینجا تقسیم کاری مبتنی بر پلیس خوب (هویت طلب) و پلیس بد (تجزیه طلب) صورت گرفته است.

اما صورت پنهانی و نادیده مسئله شکل دیگری است. این دو گروه «مکمل استراتژیک» یکدیگر اند نه رقیب هم  و در طول یکدیگر فعالیت می‌کنند نه معارض همدیگر.

از سوی دیگر سرپل های سیاسی جریان درون مرز وابستگی های خانوادگی و فامیلی با احزاب تروریست و تجزیه‌طلب برون‌مرز دارند. نمونه اعلای آن پسر عموهایی است که از یک خانواده با شعبه هایی در ارومیه و ترکیه به فعالیت تشکیلاتی و سیاسی مشغول اند. دو تن از این پسر عموها عضو فعال و علنی گروهی شبه تروریستی به نام دیرنیش (تشکیلات به اصطلاح مقاومت آذربایجان جنوبی) هستند و دیگری، مدیرمسئول یکی از سایت های پان ترکی در ارومیه است که با گردآوردن نوجوان های آماتوری که پیش از این فقط در نشریات دانشجویی می نوشتند، اقدام به تاسیس یک خبرگزاری کرده است! این خبرگزاری در حقیقت پوششی برای فعالیت تشکیلاتی است و کارکرد سازمانی دارد. عموزاده های مزبور در اقدامات سیاسی و تبلیغاتی، در هماهنگی و هم افزایی پنهانی قرار دارند و لیست تراکنش های آنها نشانگر تقسیم کار جدی، ریل گذاری و فریب است. تمام این پازل در تصویر کلی براندازی کشور(نه فقط جمهوری اسلامی) قابل تحلیل است. همین نمونه کوچک نشان دهنده شکل گیری کنسرسیومی از فعالیت های تجزیه طلبانه در شمالغرب و تقسیم کار مبتنی مخفی کاری است.

حضور «بیرلیک» با همه اعضای شناخته شده اش در کنار سایر گروه‌های تروریستی مانند حدکا،حدک و کومله و همکاری با آنها و سکوت جریان تجزیه‌طلب درون مرز(علیرغم ادعای تقابل با گروههای تروریسی مدعی کردستان) نشان می دهد که اولویت های شاخه علنی درون مرز چیست و به چه هدفی خدمت می کنند. پیش از این در خصوص گروهی موسوم به «انجمن آذربایجان» که از دوره میرزا علی شبستری به فعالیت مخفی و شبه سیاسی به عنوان شاخه ای از حزب توده می پرداخت، سخن گفته ایم. آن گروه نیز یکی از نمونه های «ترکیب کار مخفی و علنی» بود. تمامی این دستجات در نهایت در دفتری واحد با وحدت گفتمانی اما شیوه های متفاوت به دنبال یک هدف مشخص هستند.

در تئوری های تشکیلاتی لنین کارویژه شاخه علنی این است که با استفاده از آزادی های سیاسی تظاهر به اعتدال و میانه روی کند (مانند احزاب سوسیال دموکرات و یا نمونه موردی حزب صلح و دموکراسی نزدیک به پ.ک.ک در ترکیه) اما گروه مخفی همه آرمان های مارکسیستی و یا تجزیه طلبانه را به صورت کامل پیگیری و تبلیغ می‌کند. از نظر لنین، این ترکیب کار علنی و مخفی است که ضامن موفقیت پروژه براندازی خواهد بود. این الگو سالها است که از سوی جریان های قومی (که ریشه در مارکسیسم دارند) مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

دوشنبه, 21 آبان 1397 ساعت 10:57

تطهیر زیرکانه تجزیه‌طلبی در ایران

نوشته شده توسط

آقای جواد میری اخیرا با انتشار شعری ناشناخته از محمود افشار که منبع آن مشخص نیست، ادعای عجیب و گزافی را نه فقط در خصوص محمود افشار بلکه در خصوص بسیاری از روشنفکران و نویسندگان این مرز و بوم که دل در گرو هویت ملی ایران دارند مطرح کرده است.

ناحیه‌گرایی به رگه‌ای از گرایش‌های سیاسی اطلاق می‌شود که اولویت بیشتری برای مسائل یک ناحیه خاص (اعم اقتصاد، آبادانی، زبان و فرهنگ) قائل بوده و گاه حتی مصالح ملی را به سایه می‌برد. در تعریفی دیگر ناحیه‌گرایی، جنبشی است که هدف آن حفاظت و پیشبرد منافع خاص ناحیه‌ای است که اغلب با احساس هویت جمعی همراه است. گرایش‌های ناحیه‌گرایانه اصولاً کارکرد حکومت برای اصل ثبات و بقاء ملی را با دشواری همراه می‌سازد.

نویسندگان: حمید رضا جلایی پور و جمعی از آذری‌ها: برای توصیف «جریانات فکری و سیاسی واگرا» در ایران اعم از تشکل های قانونی، دانشجویی، یا گروههای تروریستی، زیر زمینی و غیرقانونی، معمولا یک دسته بندی سه گانه و کلیشه ای وجود دارد که گاهی از سوی بعضی از تحلیل‌گران محترم ارائه می شود و مبنای تحلیل قرار می گیرد. بر این اساس جریان های قوم‌گرا رابه سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:

سمت «نماینده ولی فقیه در استان» همانطور که از نامش پیدا است، باید نمایانگر معنوی و ارشادی افکار و دیدگاههای مقام معظم رهبری در یک ناحیه بر اساس تقسیمات کشوری باشد.

در هفته گذشته تعدادی از عناصر بیگانه پرست و خائن به کشور،توسط نیروهای انتظامی و امنیتی دستگیر شده اند. نگاهی به لیست دستگیر شدگان و بررسی اقدامات آنها در سال های گذشته اعم از اداره کانالهای نفرت پراکن قومی، انتشار بیانیه ها، همکاری با بیگانگان و هم افزایی با ویروس های قومی خارج از کشور، نشان از محرز بودن مجرمیت آنها دارد.

در هیچ کشور دمکراتیک دیگری اجازه فعالیت رسمی و آزادانه به "ستون پنجم" بیگانگان آن هم در شرایط مبارزاتی داده نمی شود

جریان اخیر از یکسو با سازمان مجاهدین خلق (منافقین) همراه است و از سوی دیگر عقبه خارج نشین آنها با جریان مضحک فخرآور و محمد جلالی تهرانی که اقدام نظامی غرب علیه ایران را توجیه میکنند همکاری دارد. برنامه آنها بمباران ایران توسط دولتهای غربی و ایجاد شورش در داخل توسط همین افراد است.

بنابراین ملایم ترین رفتاری که با هر خائنی از این دست در یک جامعه ای میشود زندانی کردن آنها است.

بی دلیل نیست که بی.بی.سی، عمار ملکی، آمدنیوز و... همگی در دفاع از دستگیرشدگان اخیر که همگی گمنام و یا بدنام بوده اند، سنگ تمام گذاشتند.

واکنش حمایتی آنها نشان از دقیق بودن دستگیری ها دارد.

از سوی دیگر نگاهی به پیشینه پرونده های مشابه در سالهای گذشته نشان میدهد که برخورد امنیتی صرف با این افراد به دو دلیل کافی نیست. هر چند این برخوردها با استقبال جامعه از جمله فعالان آذری همراه بود و برخی از شبکه های اجتماعی آذربایجانی مانند "آذری گرام" با بیش از 25000 مخاطب این اقدام را ستوده است.

با وجود این:

اولا کمیت دستگیری های اخیر قابل امناقشه است و شاید لازم باشد افراد بیشتری در زنجان، تهران، کرج، تبریز و ارومیه دستگیر و به دستان عدالت سپرده شوند

زیرا شبکه موجود قومگرا در شمالغرب کشور از سال 1392 در سایه مسامحه های صورت گرفته فربه شده و گسترش بیشتری پیدا کردهاست. این افراد تهدیدی برای جامعه و نظم عمومی به شمار می روند نباید آزادانه در اجتماع اجازه حضور داشته باشد. حتی لازم است برخی از آنها بجای زندان به بیمارستان روانی منتقل شوند.

دوما؛ کیفیت دستگیری و اقدام قضایی علیه تجزیه طلبان از اهمیت بیشتری برخوردار است. تجربه چند سال گذشته نشان میدهد که پس از انتقال این افراد به دادسرا، احکام قضایی سبک و کوتاه مدت علیه آنها از سوی دادگاه صادر میشود که آن نیز در مرحله تجدید نظر کوتاهتر شده و این افراد پس از چند ماه آزاد شده و مجددا جامعه و ملت ایران را مورد هجمه قرار می دهند. برخی نیز از احکام دادگاه به عنوان ویزای مهاجرت به اسکاندیناوی استفاده کرده اند. بنابراین دستگیری آنها بیشتر "موهبت" محسوب میشود تا اقدام تادیبی.

این رویه به معنای "کم هزینگی" اقدام علیه امنیت ملی در کشور ایران است و بدیهی است هنگامی که هزینه جرمی کمتر باشد و یا حتی فوایدی هم داشته باشد آن اقدام مجرمانه، توسعه پیدا میکند.

مقامات قضایی و امنیتی باید هزینه نفرت پراکنی قومی و تجزیه طلبی را به قدری بالا ببرند که اولا "بازدارنده" باشد و دوما باعث عبرت و وحشت سایر مجرمین بالقوه شود

حبس های کمتر از 10 سال و بدون "جریمه های نقدی سنگین و کمرشکن" در مواردی از این دست به هیچ وجه باز دارنده نیست و بدون آن بهتر است این افراد اصولا دستگیر نشوند.

نکته پایانی؛ مساله "ستایش از جرم و مجرم" است. عنوان اتهامی اخیر در بسیاری از کشورها جرم انگاری شده و قوانین دول پیشرفته و توسعه یافته، ستایش از مجرمین یا جرم را نوعا جرم تلقی کرده و با آن برخورد می‌کند

چگونه میتوان انتظار داشت جامعه از لوث عناصر پلید و گجستک پاک شود در حالیکه عده ای در فضای مجازی و محافل عمومی به خود اجازه میدهند با ستایش از مجرمین یا اقدام مجرمانه بدان تقدس دهند؟!

بنابراین لازم است مسئولان قضایی و امنیتی با افرادی که در شبکه های اجتماعی به ستایش دستگیرشدگان اخیر پرداخته و تبلیغ جرم میکنند برخورد بایسته را به عمل آورده و آنها را نیز فورا دستگیر و زندانی کنند.

با این ترتیب بسته برخورد مناسب با این افراد تکمیل شده و می‌توان گفت جامعه در برابر افراد بیمار و جامعه ستیز بیمه شده است.

این همان کاری است که هر حکومتی باید انجام دهد: محافظت از شهروندان در برابر آسیب و خشونت افراط گرایان.

 

توضیح: ستون پنجم به گروهی از مردم گفته می‌شود که در نهان به تضعیف گروه بزرگتری که ظاهراً باید به آن وفادار باشند می‌پردازند.

در هفته گذشته اخبار ضد و نقیضی در خصوص آزادسازی 11 هزار هکتار از زمین توسط قوای نظامی جمهوری باکو، در رسانه ها منتشر شد.

ولی مگر نخجوان اشغال شده بود که کسی آن را آزاد کند؟

آذریها- ایران و قفقاز از دیرباز رابطه تنگاتنگی با هم داشتند. بسیاری از رخدادهای مهم تاریخ ایران در قفقاز جنوبی اتفاق افتاده است. بسیاری از بزرگان تاریخ و ادبیات ایران در این منطقه زیسته و به غنای فرهنگی ما کمک کرده اند. پیش از معاهده گلستان و ترکمنچای، ایران و قفقاز یک کشور بودند و از خلیج فارس تا دربند در زیر سایه یک دولت معظم زندگی میکردند. اما جدایی قفقاز از ایران، باعث دو دستگی و جدایی بخشی از جمعیت و پیکره تمدنی شد. مردمان قفقاز اعم از آذری‌ها، تاتارها، تات ها، تالش ها و ارمنی‌ها پیش از آن در یک چارچوب زندگی میکردند. پس این جدایی بود که در اثر دخالت روسها اختلافات زیادی بین خلقهای قفقاز ایجاد شد. از آن جمله میتوان به مناقشه بین ارمنی ها و مسلمانها اشاره کرد.


آیا می توان رای مثبت باکو به قطع نامه سازمان ملل در محکومیت اعلام بیت المقدس به عنوان پایتخت فلسطین اشغالی را در راستای همگرایی این کشور با جهان اسلام ارزیابی کرد؟


اقلیم کُردی شمال عراق، به‌عنوان یکی از مناطق حساس خاورمیانه در مقاطع مختلف محل بازی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده است. تلاش سران طوایف کُرد برای استقلال و تشکیل یک کشور، سابقه‌ای به قدمت فروپاشی امپراتوری عثمانی دارد. به همین دلیل ترکیه هیچ‌گاه نتوانسته است خود را از مسأله کُرد در خاورمیانه، جدا کند.

تحلیل راهبردی

سند هفته

طراحی وب سایت وب و تو

تازه ترین اخبار جمهوری باکو

cache/resized/025ded0b1262f74a1b9ab782f8bc61ad.jpg
میرزا حسنعلی اغلو تحلیلگر باکویی در یادداشتی از رویکرد ضدایرانی حزب مساوات به ویژه در میتینگ اخیر این حزب که به بهانه تنش در ناگورنو- قراباغ برگزار شده بود،
cache/resized/0d775c3718c0a3ff1d85a5c8578870b2.jpg
تعدادی از شهرداران فرانسه طی سفر به ارمنستان از جمهوری قراباغ کوهستانی دیدار کردند. به گزارش آذریها، وزارت امور خارجه باکو این اقدام را محکوم کرده است. سخنگوی
cache/resized/23671a312894d1fb65750549c04d7384.jpg
اقبال به خانواده به ثبت نام کودکان خود در مدارسی که بنیان آموزشی آنها به زبان روسی است در جمهوری باکو رو به افزایش است. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها
cache/resized/f316c6150309fd995e77cfc7c3f250b4.jpg
خبرگزاری آذرتاج خبر داد شرکت های تسلیحاتی ترکیه، روسیه ، رژیم صهیونیستی و بلاروس، گسترده ترین حضور را در نمایشگاه تسلیحاتی باکو ، ADEX-2018 دارند. آذرتاج
cache/resized/67694311a47c9edefcb34abe306ca672.jpg
خبرگزاري "اسپوتنيک" از افزايش تقاضاي تحصيل در مدارس روس زبان در جمهوري آذربايجان خبر داد و نوشت افزايش تقاضا موجب کمبود فضاي آموزشي و معلم در مدارس روس زبان در
cache/resized/c3cc69bb7871bd2d0b3954be05d8f75a.jpg
پايگاه اينترنتي « ويرتوالاذ» جمهوري آذربايجان مصاحبه منتشرنشده اي از حيدر علي اف، رييس جمهوري پيشين اين کشور را که 27 سال پيش انجام شده است، منتشر کرد که
cache/resized/22ae40b23afa48d7840bf5e67c1d9655.jpg
سخنگوی وزارت امور خارجه ارمنستان تاکید کرد بدون حضور نماینده قراباغ کوهستانی در مذاکرات صلح قره باغ میان جمهوری باکو و ارمنستان، رسیدن به صلح امکان پذیر نخواهد
cache/resized/8ba344815638ac8d5d432548c9c94d8a.jpg
    يكي از فعالان باند تجزيه طلب ضدايراني « داك » ( به اصطلاح كنگره آذربايجاني‌هاي دنيا )  و « دامب » ( به اصطلاح اتحاديه ملي آذربايجاني هاي دنيا ) در باكو
cache/resized/df901b2a15838ff071856cb1175397c1.jpg
انتخابات ریاست جمهوری باکو از ساعت 8:00 امروز یازدهم آوریل آغاز شد. به گزارش آذریها، در این انتخابات چند نامزد مستقل و حزبی و همچنین شخص الهام علی اف شرکت کرده
cache/resized/e7a1b679098188f26a82fb8122b9363d.jpg
پایگاه اینترنتی «ریپورت» از اعلام آمادگی  بغداد برای کمک به باکو در بازگرداندن زنان و فرزندان داعشی های جمهوری باکو به این کشور خبر داد. به گزارش پایگاه
cache/resized/a7167f356cc0fdf1febab1878fb7f2b9.jpg
علی حسن اف مشاور ارشد الهام علی اف از اعتراض فعالان سیاسی کشورش نسبت به انتخاب نام "جمهوری آذربایجان" برای منطقه آران و شروان انتقاد کرد.به گزارش آذریها در
cache/resized/0093b9e6ce138cb0d2867847fc9cd24e.jpg
«باکو ساهاکیان» رئیس جمهور قراباغ کوهستانی طی سفر رسمی به ایالات متحده در کنگره این کشور حضور پیدا کرد. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها، «باکو ساهاکیان»،